PERSBERICHT: Klok tikt voor ondernemers in Parkstad Limburg

Ondernemers kunnen nog tot 17 oktober inschrijven voor ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011.


Tot 17 oktober kunnen ondernemers in Parkstad zich nog opgeven voor de ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011. Op www.mvoprijs.nl staat alle informatie hoe ondernemers mee kunnen dingen naar de MVO-prijs. Door mee te doen, kunnen bedrijven in Parkstad laten zien hoe zij vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee zijn ze niet alleen een voorbeeld voor anderen, maar geven ze ook vorm aan maatschappelijke betrokkenheid. De MVO-prijs beloont ondernemers die een voortrekkersrol in MVO nemen. Hans Wolting, voorzitter MKB Parkstad: “Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn beter in staat te innoveren en leveren betere prestaties, zo wijst onderzoek uit. Kenmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat de organisatie niet alleen gefocust is op financiële aspecten, maar ook aandacht schenkt aan alle sociale en ecologische onderwerpen die de organisatie aangaat. In plaats van het maken van winst staat het creëren van waarde voorop. De ABN AMRO MVO-prijs Parkstad is bestemd voor innovatieve ondernemers die oog hebben voor een duurzame toekomst. Ik hoop dat er in Parkstad veel ondernemers die een duurzame bedrijfsvoering nastreven, meedingen naar deze vooruitstrevende prijs.”

 

Jury

Alle aanmeldingen worden na sluiting van de inschrijvingsdatum bekeken en beoordeeld door een vakkundige jury, die bestaat uit Patrick van der Broeck (lid van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg), John Halmans (algemeen directeur B.V. Gulpener Bierbrouwerij) en Jacques Kimman (Lector Nieuwe Energie, Zuyd University). De jury brengt het aantal bedrijven dat meedingt naar de titel van “beste MVO bedrijf” van Parkstad terug tot acht genomineerden.

 

Publiek stemt mee 

Ook het publiek wordt actief betrokken bij de ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011. Na deze eerste selectieronde door de jury kunnen de inwoners van regio Parkstad, alle personeelsleden van de deelnemende bedrijven en toeleveranciers of andere handelspartners, via de website stemmen op de genomineerde ondernemingen zodat er drie bedrijven overblijven.

Top drie presenteert zich op slotevenement
Tijdens een slotevenement zal de top drie zich presenteren en maakt de jury de uiteindelijke winnaar bekend. Het slotevenement vindt plaats in het Continium te Kerkrade begin 2012. Het winnende bedrijf mag zich vervolgens de komende twee jaar ‘De beste maatschappelijk verantwoorde ondernemer’ van Parkstad Limburg noemen. 


 

De ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011 is een tweejaarlijkse prijs voor ondernemingen uit een specifieke gemeente, die succesvol zijn door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De organisatie ligt in handen van het centrum voor internationale samenwerking (COS). De ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van ministerie van VROM, ABN AMRO Heerlen, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en de gemeenten in Parkstad Limburg.Gerelateerde artikelen

« Terug | Bron: Wijlimburg

3 oktober 2011 10:00

De artikelen van Wijlimburg mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden over-genomen. Ze vallen onder de Auteurswet.

Bedrijven Gids

WijLimburg Platform voor en door ondernemers