1.117 Limburgse boeren hebben geen opvolger

In Limburg heeft meer dan 70% van de akkerbouwers geen opvolger. Bij de melkveehouders ligt het percentage op 45%. Van de in totaal 1.720 bedrijven zijn er maar 603 waar de opvolging is geregeld.

Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is een opvolger beschikbaar. De animo voor bedrijfsovername is het grootst onder de melkveebedrijven. Op bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder is een bedrijfsopvolger. Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling voor bedrijfsovername groot. Voor 53 procent van de geitenbedrijven staat een bedrijfsopvolger klaar. De minste interesse voor bedrijfsovername is er voor schapenbedrijven en pot- en perkplantenbedrijven (18 procent).

cbs-opvolging-boeren