Een derde van het aantal meldingen in Limburg over discriminatie gaat over de behandeling van mensen op de de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de ‘Monitor Discriminatie 2017 Limburg’. Meldingen bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg in Maastricht gaan verder vaak over discriminatie op grond van leeftijd, herkomst, geslacht, handicap of chronische ziekte. Discriminatie wordt het meest ervaren tijdens de werving en selectie en op de werkvloer.

Het aantal meldingen van ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt vanwege zwangerschap is bijvoorbeeld voor het tweede jaar op rij toegenomen. ADV Limburg ontving ten opzicht van 2016, 17% meer meldingen over zwangerschapsdiscriminatie. In nagenoeg alle gevallen betrof het een beëindiging of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst vanwege zwangerschap.

Ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt is al jaren een groot probleem. Het onderwerp arbeidsmarktdiscriminatie verdient volgens de monitor dan ook een plaats op de (lokale) overheidsagenda en in het bedrijfsleven waarbij ingezet moet worden op het voorkomen van discriminatie. Voor het derde jaar op rij hebben de Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg en de politie de cijfers van meldingen en aangiften van discriminatie gebundeld.

Bij de ADV daalde het aantal meldingen in 2017 met 8% en bij de politie met 4%. Landelijk gezien is het percentage geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie met 20% gedaald. Zowel bij de politie als bij de ADV in de politie-eenheid Limburg zijn de meeste discriminatieregistraties terug te voeren op de grond herkomst of huidskleur.