Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs krijgen de komende maanden een salarisverhoging. Daarnaast is een loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken voor al het personeel. De loonkloof met het voortgezet onderwijs is echter nog niet gedicht, vandaar dat acties nodig blijven, laat de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten. De komende staking is op 12 september, net voor Prinsjesdag.

AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk is tevreden over het onderhandelaarsakkoord: “Met het extra geld dat we hebben gekregen voor de algemene salarisverhoging en de herziening van de salarisschalen voor leraren hebben we het maximale er uit gehaald. Het is een eerste stap op weg naar een eerlijk salaris. Dit onderhandelaarsakkoord gaan we met een positief advies voorleggen aan onze leden.”

Loonsverhoging 2,5 procent en 750 euro eenmalig
In de cao is een algemene loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken voor iedereen die in het basis- en speciaal onderwijs werkt. Deze gaat in op 1 september 2018. Daarnaast volgt een nabetaling met terugwerkende kracht vanaf januari 2018. Niet als percentage van het loon, maar een vast bedrag van 750 euro bruto voor leraren, schoolleiders én ondersteuners.