180 crowdfunders steken 300.000 euro in zieltogende Zack-groothandel. Nu bankroet. UPDATE

De crowdfunders zijn hun inleg niet kwijt. Omdat het platform – op het allerlaatste moment – besloot de bijeengebrachte 300.000 euro niet uit te keren aan het bedrijf. Reden: Collin Crowdfund ontdekte dat er een dispuut  was tussen de groothandel uit Herkenbosch en de producent Zack. Het geld stond nog op een derdenrekening van het crowdfundingsplatform.

Volgens een medewerker van Collin Crowdfund in het de eerste keer in de geschiedenis van het platform dat een al volgeschreven crowdfundings-prject niet is uitbetaald. Het normale kredietbeoordelingsproces is doorlopen en op basis daarvan is het project online gezet en opengesteld voor inschrijvers.

Collin Crowdfund  heeft afgelopen vrijdag alle inleggers bericht: ze krijgen hun inleg terug plus één maand rente.

Een medewerker van Collin Crowdfund wilde niet ingaan op de vraag hoe het mogelijk is dat deze financieringsaanvraag groen licht heeft gekregen, terwijl het bedrijf binnen een maand bankroet is gegaan. De Collin Kredietscore gaf als oordeel” ‘Ruim voldoende’.

Directeur Raymond Sieben zegt dat hij zelf Collin Crowd heeft ingelicht: “Wij hebben zelf Collin geinformeerd over het volslagen onverwachte gegeven dat leverancier ZACK GmbH zijn leververplichting weigerde na te komen, omdat wij particuliere investeerders niet wilden duperen. Die weigering van ZACK was aan de orde de week volgend op de geslaagde herfinanciering van ons bedrijf. De analyse van Collin en ABC waren correct en prognoses waren zelfs uitermate goed. Wij waren niet zieltogend. ZACK GmbH heeft echter om haar moverende redenen uitlevering van goederen per direct geweigerd. De reden daarvan is ons niet duidelijk. Mogelijk heeft ZACK GmbH een dubbele agenda of zelf problemen (?), maar wij weten het niet. Of zijn ze niet gewend aan het in Nederland erkende fenomeen van crowdfunding? We weten het niet. Een juridische procedure in Duitsland zou jaren gaan duren, en zonder goederen en financiering, restte ons niets anders dan een faillissement.”

In de crowdfundingscampagne wordt uiteraard positief bericht over deze aanvraag.

Het filmpje (*)  op Collin Crowdfund laat een optimistisch verhaal horen over de kracht van het merk Zack.

Ook risico-beoordelaar Dun & Bradstreet ziet geen gevaren voor de inleggers: ‘Laag risico’.

Maar wie het verhaal kritisch leest, ziet dat ook crowdfunding geen loterij zonder nieten is.  Huisbankier Rabobank wil kennelijk niet voorzien in extra kredietruimte. Citaat: “Momenteel heeft de onderneming een kredietfaciliteit van € 650.000,- bij de Rabobank (huisbankier). Het is een voorraad -en debiteuren gerelateerd krediet dat onvoldoende flexibiliteit biedt voor de seizoenspatronen. Het bedrijf wil dit krediet vervangen door een financieringswijze, waarbij de omzetgroei kan worden gefinancierd met een flexibele oplossing. ”

“De totale investeringsbehoefte is € 1.000.000,- waarvan € 700.000,- ingevuld wordt via een factoringovereenkomst met ABC Finance. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.”

“Met de gevraagde financiering van € 1.000.000,- zal de kredietfaciliteit van de Rabobank van € 650.000,- volledig afgelost worden en worden opgeheven. De bestaande borgstelling bij de Rabobank bewijsbaar worden opgeheven. De overige € 350.000,- zal aangewend worden om de voorraad uit te breiden, de verbetering van de crediteurenpositie en een deel om de debiteurentermijn te overbruggen. Dit wordt mede opgelost door de factorovereenkomst met ABC Finance, in combinatie met de lening van Collin Crowdfund”.

Bij de groothandel werken overigens tien mensen.

 

 

 

schermafbeelding-2016-09-20-om-16-18-13