1e Vlaams-Nederlandse Handelsdag in Mechelen (B)

De Handelsdag vindt plaats op 15 april 2016 in het Lamot Congres- en Erfgoed Centrum te Mechelen. De Kamer van Koophandel organiseert deze Vlaams-Nederlandse Handelsdag samen met o.a. de Nederlandse ambassade.

Voor meer informatie: tel. 088-5852450 e-mail. ellen.welling@kvk.nl
web. www.kvk.nl/vlaamsnederlandsehandelsdag