Eind deze maand starten 25 alleenstaande Eritrese jongeren in een traject bij Westrom. Zij starten op de diagnose-afdeling, waar hun mogelijkheden en interesses in kaart worden gebracht. Het traject bestaat uit de hoofdelementen werken, inburgering (taal) en sport. Op 17 juli organiseerde Westrom een kick-off van het traject “Van kwetsbaarheid naar veerkracht”, dat samen met de gemeente Roermond is vormgegeven.
Deze groep van 25 jonge Eritrese statushouders heeft nu een plek gevonden binnen de gemeente Roermond, waar zij een nieuwe start gaan maken in een traject dat als doel heeft om van integratie naar participatie te groeien in de Nederlandse samenleving. Westrom werkt hierin samen met een groot aantal organisaties uit het sociale domein. Samen zorgen zij, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, voor een sluitende aanpak rondom deze jongeren.

De Eritrese jongeren starten met het onderdeel werken op basis van 20 uur per week. Vervolgens wordt het onderdeel inburgering (taal) toegevoegd aan het traject. Uiteindelijk volgt het onderdeel sport. Deze drie onderdelen zullen samen een volledige werkweek gaan omvatten. Hoofddoel van het traject is om de jongeren zo snel mogelijk te laten inburgeren, zodat zij een goede start richting onderwijs of arbeidsmarkt kunnen maken.