30.900 WW-uitkeringen in Limburg, in mei -1300

Limburg telt ultimo mei 30.900 mensen met een WW-uitkering. Dat zijn er 1300 minder dan eind april.

In heel Nederland waren er eind mei 447.900 WW-uitkeringen.

Het aantal WW-ers in Limburg is nu 1700  hoger dan een jaar geleden.

Het aantal nieuwe uitkeringen in de eerste vijf maanden van dit jaar is gezakt naar 15.100. Dat waren er in de vergelijkbare periode vorig jaar 2500 meer.

De cijfers zijn afkomstig van het UWV.

In Limburg staan steeds meer vacatures op: in het eerste kwartaal van dit jaar 13% meer dan in die periode een jaar geleden. Volgens het UWV is er nog steeds sprake van een ‘ruime arbeidsmarkt’. Dat betekent dat er relatief veel werkzoekenden zijn en relatief weinig vacatures.