30 miljoen euro voor aanpak personeelstekorten in zorg en welzijn

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar 30 miljoen euro vrij om een begin te maken met het
aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Het bedrag maakt deel uit van een investering van
in totaal 320 miljoen euro in deze kabinetsperiode voor onder meer nieuwe instroom en om- en bijscholing
van medewerkers in de zorg. De 14 regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, zijn
contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers. Voor de provincie Limburg is dat Zorg aan Zet uit Roermond. Werkgevers kunnen tussen 21 november en 5 december een opleidingsproject indienen via www.sectorplanplus.nl.

Impuls opleidingstrajecten
Dit betekent een impuls voor opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag
bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing. Minister Hugo
de Jonge van Volksgezondheid: “Het is alle hens aan dek. Tot 2025 hebben we ongeveer 100.000 tot
125.000 nieuwe medewerkers in de zorg nodig. Samen met werkgevers en werknemers moeten we
daarom fors aan de slag met gerichte plannen om personeel te behouden, aan te nemen en op te leiden.”

Meer dan opleiden alleen
SectorplanPlus is specifiek op zoek naar werkgevers met ideeën om zorgverleners binnen hun organisatie
op de juiste plek te krijgen en te houden. Dit kan door om- en bijscholing van medewerkers, maar ook
plannen voor innovatieve manieren van werken zijn welkom. Het gaat om alle werkgevers in zorg en
welzijn, zoals de verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen of ambulancediensten.

Over SectorplanPlus
Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale
werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.
Zorg aan Zet is het eerste aanspreekpunt voor de provincie Limburg. Voor SectorplanPlus heeft het
ministerie van VWS 320 miljoen euro gereserveerd, waarvan het grootste deel (260 miljoen euro) is geoormerkt voor
de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal 60 miljoen euro) is voor de overige sectoren in zorg en
welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met
deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.