65-plusser besteedt naar verhouding groot deel inkomen

Huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner consumeren minder dan ‘jongere’ huishoudens. Zij hebben echter ook een lager besteedbaar inkomen. Relatief besteden ze juist meer dan ‘jongere’ huishoudens. Een groter deel van de bestedingen van oudere huishoudens betreft woninginrichting, goede doelen en gezondheid. Dit meldt CBS op basis van cijfers uit 2015 na een nieuwe analyse rond het thema vergrijzing.

Huishoudens gaven in 2015 gemiddeld 34 duizend euro uit aan goederen en diensten. Onder 65- tot 75-jarigen was dit gemiddeld 32 duizend euro. De bestedingen zijn het hoogst in huishoudens waar de hoofdkostwinner 45 tot 55 jaar oud is. In 65-plushuishoudens wordt een groter deel van het besteedbaar inkomen besteed.
Bij huishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 25 jaar zijn de bestedingen groter dan het inkomen. Het gaat vooral om zelfstandig wonende studenten, die het gat tussen hun inkomen en bestedingen doorgaans aanvullen met een studielening.

Ouderen geven relatief veel geld uit aan huisvesting, water en energie
Naarmate de hoofdkostwinner ouder is, geven huishoudens meer uit aan huisvesting, water en energie. In de groepen met een hoofdkostwinner van 55 jaar en ouder is dat minder. Onder 65- tot 75-jarigen bedragen deze kosten ongeveer 11 duizend euro.

Senioren besteden meer aan woninginrichting
Hoe hoger de leeftijd van de hoofdkostwinner, hoe meer huishoudens naar verhouding besteden aan voedings- en genotmiddelen. Bij hoofdkostwinners van 65 tot 75 jaar is dat minder. Bestedingscategorieën waarvan het aandeel steeds groter wordt in de opeenvolgende groepen, zijn woninginrichting (stoffering en huishoudelijke apparaten), gezondheid en goede doelen.

Bestedingen vervoer, kleding, restaurants en hotels dalen onder 65-plussers
Uitgaven aan vervoer zijn hoger naarmate de kostwinner ouder is, maar nemen vanaf 65 jaar sterk af. Ook de bestedingen aan kleding en aan restaurants en hotels zijn minder in de oudste leeftijdsgroepen. Het aandeel in de totale bestedingen van overige categorieën zoals communicatie, recreatie en cultuur, verschilt nagenoeg niet tussen de leeftijdsgroepen.