8 miljoen winst voor Janssen de Jong Groep

De projectontwikkeling- en bouwbedrijven kunnen terugzien op een jaar dat een wisselend beeld geeft. Profiterend van de aantrekkende markt zag Janssen de Jong Projectontwikkeling de marges verbeteren en werden de woningen sneller verkocht.

Bij Janssen de Jong Bouw Zuid, met o.a. een vestiging in Venlo, waren sommige projecten positief en andere projecten hadden juist last van spanningen op de inkoopmarkt. De orderportefeuille was eind 2016 goed gevuld. Janssen de Jong Bouw Hengelo had een zeer moeizaam jaar.

Het resultaat van Koninklijke Woudenberg was licht negatief als gevolg van enkele projecten. In 2016 zijn mooie nieuwe projecten verworven die voor een goede basis zullen zorgen in 2017. De gunstige marktontwikkelingen sterken de bedrijven van het cluster Projectontwikkeling en Bouw in hun optimisme voor 2017.

Kerncijfers
Omzet: € 326 miljoen (2015: € 300 miljoen)
Operationeel resultaat (EBIT): € 12 miljoen (2015: € 10 miljoen)
Resultaat na belasting: € 8 miljoen (2015: € 6 miljoen)
Solvabiliteit per 31 december 2016: 31% (2015: 33%)

Hans Smits, CEO: “Door een verder herstel van de winstgevendheid heeft Janssen de Jong Groep ook in 2016 de opgaande lijn kunnen vasthouden. Onder licht aantrekkende, maar nog steeds uitdagende marktomstandigheden is in 2016 een positief netto resultaat van € 8.000.000 (in 2015 € 6.000.000,-) geboekt. Na de stroomlijning van de organisatie in drie clusters in 2014 is voortgegaan met de verdere integratie van de binnen de individuele ondernemingen aanwezige expertise en diensten. De optimalisatie van het risico- en procesmanagement is doorgezet, de kwalitatieve verbetering van personeel ging onverminderd door, het cash genererend vermogen is verder verbeterd en de solvabiliteit is uitgekomen op 31 %.”

Janssen de Jong Groep blijft daarmee op koers liggen wat betreft het strategisch plan 2015 – 2017.
Voor 2017 zijn de vooruitzichten zonder meer positief. Voor dit jaar wordt verwacht dat de omzet circa € 360 miljoen zal bedragen en dat het resultaat beter wordt dan het niveau van 2016.