De negen lokale Rabobanken in Limburg hebben de ambitie om de komende twee jaar minimaal 1500 Limburgse bedrijven te helpen groeien. Die groei moet tot uiting komen in meer omzet en meer banen. De banken hebben een Business Innovatie Team in het leven geroepen om dit doel te bereiken. Het team van negen innovatiemanagers is vandaag gepresenteerd. Het is voor het eerst dat lokale Rabobanken met een innovatieteam komen om de lokale economie te stimuleren. Het is een pilot voor Rabobank Nederland.

De lokale Rabobanken richten zich met name op bestaande MKB-bedrijven die willen innoveren, start-ups en scala-ups. De afgelopen maanden zijn 9 business innovatie managers geworven. Het team bestaat uit mensen die vanuit de Rabobank-organisatie komen, maar ook voor bijna de helft uit mensen buiten de bank, onder wie twee ondernemers. Volgens Harry Lempens, directeur van de Rabobank Roermond-Echt was er veel belangstelling van sollicitanten. “We kregen meer dan 150 kandidaten, waaruit we een selectie hebben gemaakt.”

Het nieuwe team gaat actief bedrijven in het MKB-benaderen. De doelstelling is om de komende twee jaar minimaal 1500 bedrijven te helpen groeien. Succesindicatoren zijn aantoonbaar meer omzet en meer werkgelegenheid. Het team gaat bedrijven helpen die willen innoveren, maar bijvoorbeeld niet de weg weten voor een financiering. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de bank met haar netwerk ondernemers met elkaar verbindt. Ook wil de bank workshops, mini-masters en events houden. Bedrijven kunnen ook terecht voor een Quick-scan.