28 gunningen gemeente Brunssum inkoop Ambulante Jeugdhulp

Deze leidraad omvat derhalve de inkoop van alle ambulante Jeugdhulp van de gemeente Brunssum. Verlening van jeugdhulp die wordt gefinancierd via een PGB is geen onderdeel van de aanbesteding.

Om dit te realiseren wordt de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten ingezet.

De overeenkomsten hebben een looptijd van 1 jaar en kunnen door de gemeente maximaal vier maal voor een jaar worden verlengd. In de overeenkomsten sluit de gemeente voor het systeem van ‘zorgtoewijzing’ en ‘tarifering’ aan bij de keuzes die voor het onderdeel ambulante Jeugdhulp worden gemaakt in het kader van de Centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg.

Deze aanbesteding betrof het contracteren van verschillende aanbieders, tot een vastgesteld maximum aantal aanbieders van ambulante Jeugdhulp voor de volgende 6 percelen:

Perceel 1 – Licht verstandelijk beperkte jeugd (10 inschrijvingen)
Gunning aan:
Stichting Somnium Zorg in Geleen
Stichting Koraal Groep in Sittard
Stichting Uit de Steigers in Maastricht
Talent/Amacura in Eckelrade
Stichting Radar in Maastricht

Perceel 2 – Jeugd-GGZ (behoudens MST en MDFT) (8 inschrijvingen)
Gunning aan:
Moventis in Landgraaf
Lionarons GGZ B.V. in Heerlen
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV in Heerlen
Stichting Mondriaan in Heerlen
Virenze Algemeen Beheer B.V. in Gronsveld
Amacura B.V. in Geleen

Perceel 3 – Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) (1 inschrijving)
Gunning aan:
Vincent van Gogh (Penvoerder), Lionarons GGZ B.V. en Stichting Xonar in Venray

Perceel 4 – Jeugd- en opvoedhulp (15 inschrijvingen)
Gunning aan:
Stichting Radar in Maastricht
Stichting Yvoor in Simpelveld
Stichting Jeugdzorg St. Joseph in Cadier en Keer
Stichting Meandergroep Zuid-Limburg in Landgraaf
Stichting Xonar in Maastricht
SCOOR Zorgburo Parkstad in Heerlen
Amacura B.V.(Penvoerder), Talent en AltraCura b.v. in Geleen
Stichting Uit de Steigers in Maastricht
Therapoot/Zorgen & Zo in Heerlen
Stichting Somnium Zorg in Geleen

Perceel 5 – Dyslexie (6 inschrijvingen)
Gunning aan:
Amacura B.V. in Geleen
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) in Arnhem
Stichting Adelante Zorg in Hoensbroek

Perceel 6 – Ouderschapsreorganisatie (9 inschrijvingen)
Gunning aan:
Amacura B.V.(Penvoerder), Talent en AltraCura b.v. in Geleen
aXnaga in Heerlen
Stichting Yvoor in Simpelveld