29 inschrijvers voor leveren projectmanager vastgoed Roermond, Lybrae Consultants Maastricht wint

Maar liefst 29 bureaus hebben ingeschreven op het leveren aan Roermond van een projectmanager vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

Lybrae Consultants Maastricht BV heeft uiteindelijk de beste aanbieding gedaan. Roermond selecteerde vooral op kwaliteit (8%) en minder op prijs (20%). Lybrae Consultants schreef in voor 80 euro per uur.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het structureel aansturen van projecten. In deze functie treed je op als projectmanager bij het ontwikkelen en realiseren van majeure (omvangrijke en complexe) ruimtelijke plannen en (revitaliserings-)projecten met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact. Je begeleidt externe partners (projectontwikkelaars, adviesbureau etc.) bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen. Als projectmanager ben je overtuigend in je communicatie en vaardig in onderhandelen. Projectmatig en planmatig werken, creativiteit en teamwerk zijn voor jou kernbegrippen.   De functie bestaat uit: – Het optreden als projectmanager bij het ontwikkelen en realiseren van projecten op het gebied van stedelijke ruimte ontwikkeling o.a. woningbouw, bedrijventerreinen, wijkontwikkeling, recreatie en water etc. en (revitaliserings-)projecten (van voorbereiding en uitvoering tot evaluatie);  – Het ontwikkelen van ruimtelijke en aanverwante (sectorale) beleidsvisies en beleidsplannen en het onderzoek ten behoeve daarvan;  – Het begeleiden van externe partners (projectontwikkelaars, adviesbureau etc.) bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen op verschillende schaal- en abstractieniveaus.