De gemeente Landgraaf is op zoek naar een partij die de komende jaren accountantsdiensten kan uitvoeren. Het betreft een contract van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Aansluitend bestaat de mogelijkheid de opdracht te verlengen met 2 keer 1 optiejaar. De maximale contractduur is in dat geval 7 jaar.

Onderdeel van deze aanbesteding is een inlichtingsronde. Vragen ten behoeve van deze inlichtingenronde kunnen enkel schriftelijk via www.tenderned.nl worden gesteld aan de contactpersoon van de aanbesteder. De uiterste datum voor het indienen van vragen voor de inlichtingenronde is 9 augustus 2018.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 30 augustus 2018, 14:00 uur.