De gemeente Maasgouw gaat de komende jaren diverse straten in ‘Oud Maasbracht’ opknappen. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners. De herinrichting, die gefaseerd zal worden uitgevoerd, wordt aanbesteed. De inschrijftermijn voor deze aanbesteding loopt tot 10 april a.s. om 12.00 uur.

Deze aanbesteding betreft de fasen 1 en 2, met een looptijd van 10 maanden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het schonen van het terrein en het verwijderen van verhardingen. Verder wordt er een visvijver met steigers aangelegd. Naast baggerwerkzaamheden behoren ook werkzaamheden aan de riolering, het verwerken van funderingen en het aanbrengen van grondkerende constructies tot het project. In het gebied zal bovendien weg- en straatmeubilair worden vervangen. In 2019 gaat de derde en laatste fase in uitvoering.