De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten die het drukken of printen, het couverteren en het verzenden van belastingpost verzorgt.

In 2017 zijn ca. 750.000 aanslagen verzonden door de Aanbestedende dienst. 500.000 aanslagen zijn verzonden via de post en 250.000 via MijnOverheid. Daarnaast heeft de Aanbestedende dienst in 2017 ca. 75.000 aanmaningen en 34.000 dwangbevelen verzonden (per post). De Aanbestedende dienst stuurt daarnaast op jaarbasis tussen 15.000 en 20.000 aanslagen, aanmaningen etc. naar het buitenland.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 11 september 2018, 10.00 uur.