De Open Universiteit is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het uitvoeren van reproductiewerkzaamheden.

Hieronder wordt verstaan het reproduceren van cursusboeken, posters, flyers, mailings, visitekaartjes en documenten van soortgelijke aard. De looptijd van de overeenkomst bevat 24 maanden, maar de OU heeft de mogelijkheid deze overeenkomst twee keer met een optiejaar te verlengen. Deze overeenkomst zal naar verwachting ingaan per 1 november 2018.

De kwaliteitscriteria zijn 60% kwaliteit en 40% prijs.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 15 augustus 2018 14.00.