Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond heeft uitgesproken de schoonmaakdienstverlening te willen voortzetten met het huidige schoonmaakpersoneel. Dit betreffen voornamelijk mensen met een SW-indicatie. De opdrachtgever stelt zelf een gedeelte van het personeel ter beschikking. De opdrachtgever is op zoek naar partner die bereid is deze medewerkers middels een detachering in dienst te nemen en deze mensen operationeel te begeleiden. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de schoonmaakwerkprogramma’s, het leveren van schoonmaakmiddelen en materialen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de schoonmaakdienstverlening binnen de objecten van de opdrachtgever. Met andere woorden de schoonmaakdienstverlening moet te allen tijde gegarandeerd zijn, ook bij ziekte en verlof van de ter beschikking gestelde medewerkers.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 14 september 12.00.