De gemeente Heerlen schrijft een aanbesteding uit voor de asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden van winkelcentrum De Plu. Het hoofddoel van de opdracht betreft de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen om vervolgens de grond bouwrijp te maken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het inrichten van het werkterrein, complete asbestsanering en sloop van de panden, verleggen van het fietspad voor aanvang werkzaamheden en weer herstellen na afloop van de werkzaamheden, bekleden van aanpalende te handhaven gevels en het aanleggen van eventueel benodigde grondkerende constructies plus de aanleg van overlast beperkende maatregelen, vooropnames, monitoringswerkzaamheden en voorzieningen voor te handhaven vluchtroutes.

Inschrijven op deze aanbesteding kan tot 20 april 12.00 uur.