academisch ziekenhuis Maastricht: Onderhoud actieve Data-netwerk

academisch ziekenhuis Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het azM is voornemens om de dienstverlening betreffende het onderhoud aan het actieve CISCO datanetwerk aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een onderhoudsovereenkomst te sluiten met één ondernemer(s) voor de duur van 3 jaar plus drie maal 1 optiejaar.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2004/18/EG en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1 november 2012.

Gunning vindt plaats op basis van gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

Nota Bene: op vrijdag 8 juli aanstaande is er een schouwing te Maastricht waarvoor u zich uiterlijk woensdag 6 juli 17:00 aan dient te melden.

Meer informatie vind je hier