academisch ziekenhuis Maastricht: Ultrasoon chirurgisch aspiratorsysteem

academisch ziekenhuis Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van drie ultrasone chirurgische aspiratorsystemen, waarvan twee aankoop, incl. bijbehorende ge-, verbruiksartikelen en onderhoud aan te besteden. Vanwege de technische levensduur bedraagt de beoogde contractduur zeven jaar plus de mogelijkheid tot het lichten van driemaal een optiejaar.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Meer informatie vind je hier