academisch ziekenhuis Maastricht: Veilige enterale toedieningssystemen (en accessoires)

academisch ziekenhuis Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, en het Zuyderland zijn voornemens om de levering van Veilige enterale toedieningssystemen (en accessoires) gezamenlijk aan te besteden.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Meer informatie vind je hier