Aelmans Adviesgroep wint aanbesteding Waterleiding Maatschappij Limburg

Bij aanleg en onderhoud van het leidingennetwerk is een belangrijk onderdeel het uitvoeren van bodemonderzoeken, milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en waar nodig inzet van Hogere Veiligheidskundigen ter plaatse van de tracés alwaar graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit alles om de veiligheid van werknemers en omwonenden te waarborgen.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft deze adviesvraag middels een Europese aanbesteding uitbesteed aan een onafhankelijke partij. Gunningscriteria waren prijs (40%) en kwaliteit (60%). In totaal schreven tien adviesbureaus in op de aanbesteding.

Hoeveel de waarde is van de opdracht werd niet bekend gemaakt.

Aelmans Adviesgroep heeft vestigingen in Voerendaal, Baexem, Margraten, Vught en Nijmegen.

aelmans

‘Startschot-portret’ van management en projectleiding van beide bedrijven