Afvalverzamelaar RWM, actief in de Westelijke Mijnstreek, is op zoek naar een leverancier voor drie vuilniswagens. Het gaat om zogenaamde achterladers en zijladers voor de inzameling van HRA, GFT, OPK, PMD (middels dozen, zakken en DU-containers- 40, 140, 240 en 1100 ltr.) en kerstbomen en grof huishoudelijk restafval.

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de jaren 2019 tot en met 2022. Garanties, reparaties en onderhoud en naleveringen kunnen een langere looptijd hebben.

Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 22 mei a.s. 12.00 uur.