Albron uit De Meern gaat ambtenaren provincie verantwoord en biologisch eten serveren, ook streek

Albron B.V. uit De Meer wordt de  nieuwe cateraar van de provincie. Het bedrijf won de aanbesteding waarop vijf bedrijven inschreven.

“Het doel van deze aanbesteding is het borgen van kwalitatief hoogstaande cateringservices die vallen binnen de eerder genoemde scope van de opdracht met daarbij extra aandacht voor biologische producten, streekproducten en seizoensproducten, en gezonde voeding. Dit tegen de best mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding en met in acht name van de in deze leidraad gestelde KPI’s en eisen.”

In de praktijk omvat de opdracht:

1) Exploitatie van het bedrijfsrestaurant

2) Exploitatie van de koffiecorner

3) Verzorging van lunch- en vergaderservices

4) Personele ondersteuning in de keuken van de Gedeputeerde Staten

En optioneel:

5) Gehele verzorging van dan wel enkel de personele ondersteuning bij (ambtelijke en bestuurlijk) recepties, ontvangsten en evenementen.

De opdrachtverlening geldt voor een periode van twee jaar waarvan het eerste jaar een proefjaar is, en krijgt als ingangsdatum 23 oktober 2017. Na deze initiële looptijd bestaat de mogelijkheid om de opdracht nog twee keer te verlengen met één jaar.

Prijs telde voor 30% mee, kwaliteit voor 70%.