Algemene Bomendienst Limburg Heerlen mag bomen verwijderen in Heerlen

De opdracht bestaat voornamelijk uit:
a. verwijderen van bomen inclusief stobben;
b. verwijderen, aanbrengen en herstellen van verhardingen;
c. realiseren van nieuwe toekomstbestendige plantvakken met ondergrondse voorzieningen;
d. aanbrengen van nieuwe verhardingen ter plekke van bestaande en verwijderde bomen;
e. treffen van verkeersmaatregelen;
f. inventariseren en beoordelen flora en fauna.

In totaal schreven zes bedrijven in op de aanbesteding. De financiele waarde van de gewonnen aanbesteding is niet bekend gemaakt.