De asbestsanering en de sloop van het Heerlense winkelcentrum De Plu is door de gemeente Heerlen gegund aan het Rotterdamse bedrijf Oranje. Voor een bedrag van € 1.234.567,- worden de volgende activiteiten verricht:

• Inrichten werkterrein (incl. aanbrengen en later verwijderen van houten afscheidingen);

• Complete asbestsanering en sloop van de panden o.a. Schinkelstraat 11 en 13, Honigmannstraat 47, voormalig Winkelcentrum de Plu  en omgeving;

• Verleggen fietspad voor aanvang werkzaamheden en weer herstellen na afloop van de werkzaamheden;

• Bekleden van aanpalende te handhaven gevels en het aanleggen van eventueel benodigde grondkerende constructies;

• Aanleg van overlast beperkende maatregelen, vooropnames, monitoringswerkzaamheden en voorzieningen voor te handhaven vluchtroutes;