Aviso Communicatie Reuver gaat voor 350.000 euro Veiligheidsregio Limburg-Noord adviseren

Aviso Communicatie uit Reuver heeft een aanbesteding gewonnen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Op de opdracht schreven vijf bureaus in. De opdracht heeft een looptijd van vier jaar, tot 2020. Waarde van het contract: 350.000 euro.

De VRLN wil graag ontzorgd worden wat betreft de Communicatiedienstverlening, waarbij een optimale prijs-kwaliteit verhouding het uitgangspunt is. De VRLN wil een partnerrelatie opbouwen met de geselecteerde leverancier. Het doel van de partnerrelatie is om de communicatiedienstverlening te blijven optimaliseren. De door de leveranciers aangeboden dienstverlening dient innovatieve marktontwikkelingen en trends te volgen. Om de partnerrelatie goed vorm te geven verwacht de Opdrachtgever dat de Inschrijver het geheel aan ondersteuning continue naar een hoger niveau brengt. De Opdrachtgever wenst de onderstaande dienstverlening af te nemen van de te selecteren leverancier.

Communicatieadvies

Opdrachtnemer adviseert desgevraagd over communicatievraagstukken/projecten/campagnes die (kunnen) spelen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord op het gebied van externe en interne communicatie. Strategisch advies wordt in mindere mate afgenomen en komt momenteel alleen voor bij het uitvoeren van complexe projecten. De inschrijver geeft gevraagd of ongevraagd advies over in te zetten communicatiemiddelen of strategie en kan met initiatieven komen als interne en/of externe ontwikkelingen daarom vragen. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze kennis heeft van innovatieve ontwikkelingen in de markt en de Opdrachtgever hierin kan adviseren. De Opdrachtnemer mag pas na akkoord van Veiligheidsregio Limburg-Noord hiervoor uren in rekening brengen.

Creatieve vormgeving

Het merendeel van deze opdrachten vindt niet op structurele basis plaats, maar incidenteel op aanvraag door de Aanbestedende dienst. Onder creatieve vormgeving wordt o.a. verstaan:

 • Bewaking van de huisstijl van de VRLN.
 • Vormgeving en opmaak van:
 • Posters, flyers, folders en brochures;
 • Nieuwsbrieven;
 • Interne nieuwsbrief van de VRLN, Veiligheidsspeld (zie de toelichting);
 • Kalenders en jaarplanningen;
 • Advertenties;
 • Digitale jaarverslagen;
 • Digitale module;
 • Informatie- en huisstijlborden;
 • Bestickering en belettering (bv. bewegwijzering, autobelettering en raambestickering);
 • Relatiegeschenken en gadgets;
 • Handelingskaarten;
 • Relatiekaarten;
 • Banieren, vlaggen, stands en voorlichtingsschermen;

Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een correcte oplevering van de gevraagde dienstverlening, waaronder:

 • Juiste opmaak;
 • Juist kleurgebruik;
 • Juiste resolutie van beelden en eindproduct;
 • Juiste fonts ingesloten;
 • PDF is juist gecertificeerd;
 • Aanleveren in drukklaar bestand;
 • Juiste opmaak met transparantie indien nodig;
 • Juiste gebruik van logo’s;
 • Bevat alle gevraagde pagina’s, nummering, teksten, afbeeldingen e.d.;
 • Opgemaakt voor productie-omgeving zoals gevraagd (bijvoorbeeld voor printproductie,       offset-productie of online gebruik);
 • Indien gedrukt, juiste papiersoort.

Opdrachtnemer levert na elke opdracht voor creatieve vormgeving, niet alleen het ontwerp maar ook het bijbehorende template ten behoeve van DTP werkzaamheden aan. In de template moeten minimaal benoemd worden:

 • Bladspiegel;
 • Tekstkaders (incl. kolominstellingen);
 • Beeldkaders (inclusief de te gebruiken stijlen);
 • Paragraaf en karakterstijlen;
 • Te gebruiken kleurenbibliotheek.

Tekstschrijven

Hieronder wordt o.a. verstaan het schrijven en redigeren van heldere teksten waarbij de boodschap aansluit bij de doelgroep. Bij tekstschrijven komt het aan op de creativiteit en taalbeheersing van de auteur.

Innovatieve producten

De Opdrachtgever ziet in de toekomst de ontwikkeling dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van nieuwe media. De mate waarin is voor de Opdrachtgever momenteel niet in te schatten. Dit type dienstverlening wordt optioneel uitgevraagd en maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding.

Onder innovatieve producten wordt o.a. verstaan:

 • Toekomstige virtuele wereld (3D film) (advies, ontwikkeling en productie);
 • Augmented reality;
 • Serious gaming;
 • Infographics/animaties;
 • Apps en social media (advies, ontwikkeling en productie).

De Veiligheidsregio Limburg-Noord, een naam met meerdere betekenissen.

Zo wordt onder de Veiligheidsregio Limburg-Noord het gebied tussen Echt-Susteren en Mook & Middelaar bedoeld. De Veiligheidsregio als territoir dus. Maar de Veiligheidsregio is ook het samenwerkingsverband tussen de politie Limburg-Noord, Brandweer Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord, de gemeenten in de regio en bijvoorbeeld defensie. De Veiligheidsregio Limburg-Noord verzorgt de multidisciplinaire coördinatie op en tijdens de rampenbestrijding. Tot slot is de Veiligheidsregio Limburg-Noord ook een instelling/werkgever. Personeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Brandweer Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord en de GGD-Limburg-Noord.