BAAC Bureau voor Bouwhistorie Archeologie Architectuur en Cultuurhistorie uit Den Bosch heeft de aanbesteding van de gemeente Venlo gewonnen voor onderzoek naar explosievenen archeologische vondsten op het Kazernekwartier. Het onderzoek moet leiden tot het bouwrijp maken van het voormalige Kazerneterrein in Venlo.

In totaal schreven zes bedrijven in op de aanbesteding. De waarde van de opdracht is 952 086,90 euro. De overeenkomst kent een looptijd van zes jaren met de optie tot verlengen met twee jaren.

Korte beschrijving van de opdracht
Het uitvoeren van het archeologisch en explosievenonderzoek voor alle resterende delen van het gebied ‘voormalig Kazerneterrein’ te Blerick. Tevens dient de aanwezige grond in een bestaand depot, ca 8.000 m3, gezeefd te worden op kleinkaliber-munitie en archeologische vondsten.

Doel is te komen tot een overeenkomst met één (hoofd)aannemer, die verantwoordelijk is voor zowel de archeologische werkzaamheden als de werkzaamheden in verband met opsporing conventionele explosieven (kortweg OCE).