Balanz Facilitair (Heerlen) en Vaessen Dolmans (Maastricht) winnen aanbesteding gemeente Maastricht

Deze opdracht bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
• het onderhouden van houtachtige/kruidachtige gewassen (bosplantsoen, bodembedekkers, hagen en vaste planten).
• het onderhouden van grasvelden/grasvegetaties (grasvegetatie intensief, grasvegetatie extensief,
bermen, ruigten en oeverbeplanting).
• werkzaamheden van algemene aard (verkeersmaatregelen, materieel en mensen).
Deze aanbesteding is opgedeeld in twee percelen namelijk:

Perceel 1: Groenonderhoud Stadsdeel 1
De uitvoering van deze opdracht vindt plaats in de binnenstad (binnen de singels).
Aanbesteding gewonnen door Balanz Facilitair uit Heerlen. In totaal schreven vijf bedrijven in op dit perceel. Waarde van de opdracht: ruim 96.000 euro.

Perceel 2: Groenonderhoud Stadsdeel 3
De uitvoering van deze opdracht vindt plaats in Noord-Oost Maastricht.
Aanbesteding gewonnen door Vaessen Dolmans uit Maastricht. In totaal schreven vier bedrijven in op dit perceel. Waarde van de opdracht: ruim 248.000 euro.