BAM Bouw en Techniek mag voor ruim 9 ton Fort Koning Willem I (Maastricht) restaureren

In totaal schreven vier bedrijven in op de aanbesteding. Het herstel- en onderhoudswerk aan Fort Koning Willem I kost de gemeente 930.372 euro.

De opdracht betreft de consolidatie, zowel intern als extern, van Fort Willem I, inclusief aanverwante werkzaamheden aan muren. Tot de opdracht behoren verder beperkte grondwerkzaamheden en er dient rekening gehouden te worden met uitgangspunten, randvoorwaarden en verplichtingen vanuit wet- en regelgeving zoals de Omgevingsvergunning, Flora- en Faunawet en de Monumentenwet/Erfgoedwet.