BLM Wegenbouw BV Wessem gaat voor 1.2 miljoen regenwater Simpelveld afkoppelen (4 ton minder)

BLM Wegenbouw uit Wessem heeft een aanbesteding van de gemeente Simpelveld gewonnen. Het gaat hoofdzakelijk om het afkoppelen van regenwaterafvoer van het rioolstelsel. Zes bedrijven schreven in op de opdracht.

De prijs van de opdracht werd door de gemeente geraamd op 1.6 miljoen euro. BLM schreef in voor 1.2 miljoen euro, vier ton minder dan geraamd. Behalev op prijs (50%) selecteerde de gemeente ook op het ingediende plan van aanpak: projectkwaliteitsplan fasering en planning risicodossier technische oplossingen verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Simpelveld is voornemens om in de kern Bosschenhuizen en in diverse wegen van de wijk Hulsveld het regenwater af te koppelen van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Dit geldt voor regenwater op openbaar gebied en indien eenvoudig realiseerbaar en met toestemming van eigenaren tevens voor regenwater op particulier gebied.

In de kern Bosschenhuizen is geen onderhoud aan verhardingen voorzien, dat wil zeggen dat alle verstoringen aan verhardingen ten gevolge van de afkoppelwerkzaamheden in originele staat dienen te worden hersteld.

In de wijk Hulsveld is naast het afkoppelen ook onderhoud aan verhardingen voorzien. Dit onderhoud aan wegen, trottoirs, loopstroken, inritten en kantopsluitingen behoort eveneens tot de opdracht. Tevens wenst de Gemeente Simpelveld de Bouwensstraat te herinrichten.