BMC Implementatie Amersfoort levert Adviseur Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord (110 euro)

BMC Implementatie krijgt de opdracht een Adviseur Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord te leveren die het concept gaat doorontwikkelen.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord  (ZVH) is een regievoerend en ketenoverstijgend samenwerkingsverband van de gemeenten Noord- en Midden-Limburg, het Openbaar Ministerie, de Politie en organisaties op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Het doel van het ZVH is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger.

Het ZVH zorgt ervoor dat snel specifieke expertise wordt ingezet voor het stabiliseren en herstellen van de situatie en ter voorkoming van stagnatie, herhaling of verder afglijden.

De casuïstieken waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn. Er zijn twee hoofdpijlers te onderscheiden met ieder hun eigen schaalgrootte en verbijzonderingen:

• Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (beschermd wonen, maatschappelijke opvang waaronder crisisopvang vanaf 18 jaar of gezinnen en vrouwenopvang) uitgevoerd voor de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de gemeente Gennep en Mook & Middelaar. De gemeente Weert heeft de toegang tot de Maatschappelijke opvang zelfstandig georganiseerd.

• Veiligheid en zorg (onder meer jeugd en veiligheid, nazorg gedetineerden, Top-X) voor de gemeenten van Noord-Limburg. De gemeente Mook & Middelaar heeft de beschermingstafel jeugd belegd bij de regio Nijmegen.

In 2016 zal het ZVH op verschillende onderdelen een doorontwikkeling moeten gaan maken. Niet alleen inhoudelijk, ook in de ambtelijk en bestuurlijke structuren rondom het ZVH gaat een en ander veranderen. Daarbij heeft de gemeente Venlo- als één van de opdrachtgevers voor het ZVH-  een trekkende rol en brengen de samenwerkende partners in het ZVH op onderdelen advies uit.

Eind 2016 zal een keuze gemaakt worden over de verdere duurzame inrichting van het ZVH en de daarbij passende rechtsvorm en organisatorische ophanging.