Het bedrijf BTL Realisatie heeft voor dit en volgend jaar de opdracht voor het onderhoud van de bomen in de gemeente Weert in de wacht gesleept. De in het Brabantse Haaren gevestigde onderneming had van zes inschrijvers de beste offerte neergelegd, met een waarde van € 446.232,-. Onder het onderhoud wordt verstaan: het snoeien rooien en vellen van bomen en bijkomende werkzaamheden; het planten van bomen en bijkomende werkzaamheden; het verwerken van vrijgekomen materialen; het treffen van verkeersmaatregelen; het opnemen van boomkenmerken.