C. Miesen GmbH & Co. KG (Bonn / Duitsland) mag ambulances leveren aan GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg verwacht vanaf 2017, zes jaar lang vier ambulances af te nemen. Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend.

Indicatie is, zonder dat daar rechten aan te ontlenen zijn, dat er gedurende de looptijd van het initiële contract en eventueel tijdens verlengingsjaren 4 ambulances per jaar worden vervangen, valt te lezen in de beschrijving van de gegunde aanbesteding.

Daarnaast is er een optie om de initiële looptijd van de overeenkomst 2 maal met 2 jaar te verlengen. De aansteding heeft een waarde van 3 miljoen euro.