CT-Plus (Oirschot) wint aanbesteding gemeente Onderbanken (bijna 1,4 miljoen euro)

De aanbesteding betreft de reconstructie van de Belenweg en omgeving in Merkelbeek in de gemeente Onderbanken.

Aanbrengen elementenverharding ca. 3950 m2
Aanbrengen asfaltverharding ca. 1850 ton
Aanbrengen hoofdriool ca. 1450 m

De opdracht kent een waarde van 1.352.120 euro.