Deloitte gaat jaarrekening Open Universiteit controleren voor 400.000 euro

Deloitte Accountants B.V. uit Rotterdam wordt de externe accountant van de Open Universiteit in Heerlen. Op de aanbesteding van de OU schreven twee bedrijven in.

Met het contract is 400.000 euro gemoeid.

De gevraagde dienstverlening bestaat uit jaarrekeningcontrole, inclusief de hieruit voortvloeiende noodzakelijke EDP audit en de overzichten FSR, projectverklaringen, natuurlijke adviesfunctie, controle bekostigingsgegevens OCW.

De raamovereenkomst gaat in op 1 oktober 2017 en wordt aangegaan voor de duur van twee jaren.

De OU heeft de mogelijkheid de raamovereenkomst twee keer met één optiejaar te verlengen.