Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren en Meers-Maasband voor 2,5 miljoen

Omschrijving aanbesteding
C.V. Projectbureau Grensmaas is met Rijkswaterstaat Maaswerken en de provincie Limburg overeengekomen de werkzaamheden ten behoeve van de dijkverbetering in de Maas tussen Nattenhoven en Roosteren en Meers-Maasband openbaar aan te besteden. C.V. Projectbureau Grensmaas zet deze opdracht middels twee bestekken in de markt. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Grensmaas (www.grensmaas.nl).

De uit te voeren opdracht bestaat uit 2 bestekken welke onderdeel zijn van het Grensmaas project. Het traject Nattenhoven-Roosteren en Meers-Maasband omvatten gezamenlijk circa 12 kilometer dijkverbetering door middel van verzwaring en ophoging van de bestaande dijklichamen.

In totaal schreven 6 bedrijven in op de aanbesteding die een waarde kent van 2.500.000 euro.