Dolmans Landscaping Limburg B.V. gaat sportparken en speelplekken Maastricht onderhouden

Dolmans Landscaping Limburg B.V.uit Bunde heeft een aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen. Drie bedrijven schreven in op de opdracht.

Het gaat om:

De gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Sport is op zoek naar één opdrachtnemer ten behoeve van het plegen van het sport-, civiel – en cultuurtechnisch onderhoud van de gemeentelijke sportparken, het civiel– en cultuurtechnisch onderhoud aan de voorzieningen rondom de gemeentelijke binnensportlocaties en de gemeentelijke sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte te Maastricht.

Hierbij is gekozen voor een aanbesteding op basis van een RAW-overeenkomst met open posten (OMOP). De gemeente Maastricht sluit met de opdrachtnemer een overeenkomst af, waarbij de opdrachtnemer op afroep in deelopdrachten bepaalde werkzaamheden tegen de vooraf overeengekomen prijzen en binnen een afgesproken tijdspanne per eenheid uitvoert. De aard van de werkzaamheden en de prijs per eenheid zijn na gunning voor de opdrachtgever bekend. De opdrachten kunnen variëren qua aard en omvang.

Met deze aanbesteding slaat Maastricht een andere koers in aangaande het onderhoud. Die nieuwe koers moet bovendien leiden tot kostenbesparingen.

Het onderhoud van de sportparken wordt momenteel deels uitgevoerd door medewerkers van Maastricht Sport en deels door één bedrijf dat is geworven via een openbare aanbesteding in 2011. De onderhavige Europese aanbesteding vormt een moment van herbezinning voor Maastricht Sport om, met het oog op de toekomst, een verandering in de bedrijfsvoering te realiseren. Maastricht Sport wil een professionaliseringsslag maken, zowel op inhoudelijk, als op administratief niveau. Dit betekent voor Maastricht Sport een verschuiving naar minder zelf uitvoeren en sturen vanuit een regierol.