Doxa Communicatie B.V. uit Tilburg levert Venlo loopbaanadviseur (0,5 fte, 57 euro per uur)

Doxa Communicatie B.V. uit Tilburg heeft een aanbesteding van de gemeente Venlo gewonnen. Het gaat om het leveren van een parttime loopbaanadviseur. Zes bedrijven schreven in. Geselecteerd werd op prijs (25%) en op kwaliteit (75%).

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De gemeente is een ambitieus verandertraject ingegaan dat leidt tot minder gelaagdheid, meer ontschotting en een verantwoordelijkheid die laag in de organisatie ligt. Betere samenwerking en dienstverlening krijgen een extra impuls door het nieuwe gemeentelijke stadskantoor. De inwoners maken dan ook tastbaar mee hoe de organisatie zich wil presenteren: transparant, toegankelijk, efficiënt en met menselijke maat.

Als werkgever vragen we van onze medewerkers en collega’s bevlogenheid, betrokkenheid, vitaliteit en leiderschap. En wie bij Venlo werkt, ziet dat je dat ook terugkrijgt van de gemeente Venlo als werkgever. Niet je team, niet je afdeling, niet jijzelf staat centraal, maar de organisatie als geheel. Wat goed is voor de organisatie, is goed voor de medewerkers. En wat goed is voor de stad, is goed voor elke inwoner. We denken in rollen in plaats van functies. In kwaliteiten en talenten in plaats van ‘staat dit wel in mijn functiebeschrijving?’. Echt samen-werken om resultaten te behalen. Daardoor ontstaat veel onderling contact en interactie.

Als Loopbaanadviseur organiseer je diverse activiteiten die kunnen bijdragen aan het succesvol plaatsen van kandidaten in een passende of geschikte functie/ rol. Hierbij kun je denken aan het organiseren of geven van trainingen en workshops in het kader van het aanleren of aanscherpen van vaardigheden, het regelen van een stage of werkervaringsplek, externe scholing of het detacheren van kandidaten.