De werkzaamheden zijn gestart en lopen tot begin 2019. Het bedrijf gaat voor 2,5 miljoen euro het centrum opknappen. Het voorkomen van zoveel mogelijk hinder in de omgeving tijdens de uitvoering van de reconstructie in het centrum van Beek was een criterieum waar veel waarde aan gehecht wordt door de gemeente Beek. Dura Vermeer had hier tijdens de aanbesteding het beste plan voor en behaalde daardoor de hoogste score in de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wat resulteerde in een positieve aanbestedingsuitslag voor Dura Vermeer.

Om de druk op de omgeving te verminderen wordt het werk in tien fases uitgevoerd met als eis vanuit de opdrachtgever dat bezoekers van winkels ongehinderd doorgang moeten hebben door het centrum van Beek.