Dura Vermeer wint aanbesteding aanleg openbare ruimte Eiffel fase 2 (Maastricht)

De opdracht kent een waarde van 1.241.000 euro. Gunningscriteria waren: prijs (60%) en kwaliteit (40%).

De opdracht van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) betreft de herinrichting van de openbare ruimte Eiffel (fase 2).
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– Het schonen van het terrein;
– Het verwijderen van beton- en asfaltverhardingen;
– Opbreken elementverharding (betontegels, betonstraatstenen en kleinplaveisel);
– Opbreken kantopsluiting;
– Het opbreken van puin funderingen (beton, metselwerk etc.);
– Het breken van bouwpuin op locatie, verwerken naar menggranulaat;
– Het aanbrengen en verwijderen van grondkerende constructies (sleufbekisting);
– Het uitvoeren van grondwerken, (incl. verontreinigde grond en bouwpuin);
– Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– Het verwerken van funderingen;
– Het aanbrengen van gewapend beton- en asfaltverhardingen;
– Het aanbrengen elementverharding (betontegels, betonstraatstenen en kleinplaveisel);
– Het aanbrengen kantopsluitingen;
– Het verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen;
en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.