Eljakim Information technology (Utrecht) levert leerlingvolgsysteem voor Bureau VSV (Heerlen)

De Europese aanbesteding betreft de aanschaf, implementatie en onderhoud van een leerlingvolgsysteem ten behoeve van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Parkstad Limburg van de gemeente Heerlen.

De minimale duur van de overeenkomst bedraagt vier jaar met een mogelijkheid om twee keer te verlengen met een duur van twee jaar.

Gunningscriteria waren kwaliteit (70%) en prijs (30%).

Over de waarde van de aanbesteding werd niets bekend gemaakt.