Gemeente Heerlen: Aannemer Brede Maatschappelijke Voorziening Hoensbroek-Zuid

Gemeente Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het betreft een aanbestedingsprocedure om te komen tot een overeenkomst voor de uitvoering van de bouw en het onderhoud gedurende 10 jaren van de BMV Hoensbroek-Zuid. In de te sluiten onderhoudsovereen komst zal een optie tot verlenging worden opgenomen.

Meer informatie vind je hier