Aanbesteding gemeente Heerlen: stadskantoor Heerlen

Gemeente Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Heerlen wil het huidige stadskantoor aan de Geleenstraat vernieuwen en het Raadhuis daarbij betrekken.

De gemeente Heerlen is op zoek naar een totaaloplossing voor de huisvestingsvraag. Voor alle functies is circa 8.250 m² FNO benodigd. Hiervoor is circa 3.000m² FNO beschikbaar in het Raadhuis. Dat betekent dat behoefte is aan circa 5.250m² FNO nieuwbouw. De omvang van het project is derhalve circa 15.000 m2 BVO waarvan 7.200m² BVO in het bestaande Raadhuis.

In de gebouwen zullen ongeveer 838 medewerkers worden gehuisvest waarvoor 510 werkplekken worden gerealiseerd. De scope van het project betreft op hoofdlijnen:

– Het maken van een ontwerp op basis van de vraagspecificatie;

– Gedeeltelijke nieuwbouw en transformatie van de bestaande bouw;

– Het leveren van losse inrichting en inventaris;

– Het onderhouden van het gebouw voor 15 jaar (gerekend vanaf de opleverdatum);

– Het afgeven van een energievolumegarantie voor het gebouwgebonden energieverbruik voor 15 jaar (gerekend vanaf de opleverdatum);

– Het leveren van beperkte facilitaire dienstverlening op basis van de vraagspecificatie voor 15 jaar.

De volledige omvang van de scope is terug te vinden in de vraagspecificatie, die bij aanvang van de dialoogfase beschikbaar wordt gesteld.

De sloop van het huidige stadskantoor maakt geen onderdeel uit van de opgave. Evenmin zijn, met uitzondering van de verbinding met de nieuwbouw, aanpassingen aan de buitenzijde van het huidige Raadhuis te verwachten.

Het betreft een integraal Design Build Maintain Operate (DBMO-)project. Voor het Project zal gebruik worden gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-gc 2005).

Meer informatie vind je hier