Gemeente Kerkrade, Raadhuis: Nationale niet-openbare procedure t.b.v. herontwikkeling Atriumterrein onderdeel Constructeur

Gemeente Kerkrade, Raadhuis heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De volgende hoofdtaken worden van de Opdrachtnemer verlangd:

• Vervaardigen constructief voorlopig ontwerp (VO);

• Vervaardigen constructief definitief ontwerp (DO);

• Vervaardigen constructief bestek (TO);

• Vervaardigen benodigde constructieve berekeningen;

• Uitwerking constructief ontwerp in 3D (BIM, Revit of gelijkwaardig);

• Adviseren op het gebied van de constructie (-materialisering) ten aanzien van het ontwerp.

Meer informatie vind je hier