Openbare aanbesteding reconstructie Rukkerweg Kerkrade

Gemeente Kerkrade, Raadhuis heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het reconstrueren van de Rukkerweg en aanleg van een rotonde.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het treffen van verkeersvoorzieningen

b. het verwijderen van asfaltlagen

c. het verwijderen van verhardingen.

d. het verwijderen van funderingslagen

e. het uitvoeren van grondwerken

f. het aanbrengen van funderingen

g. het aanbrengen van straatlagen

h. het aanbrengen van een rotonde

i. het aanbrengen van kantopsluitingen

j. het aanbrengen van verhardingen

k. het aanbrengen van asfaltverhardingen.

l. het uitvoeren van bijkomende werken.

Meer informatie vind je hier