Gemeente Kerkrade, Raadhuis: Reconstructie Kommerveld Fase

Gemeente Kerkrade, Raadhuis heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het treffen van verkeersvoorzieningen

b. het verwijderen van verhardingen en funderingen

c. het uitvoeren van grondwerken

d. het verwerken van funderingen

e. het aanbrengen van verhardingen

f. het uitvoeren van bijkomende werken.

Meer informatie vind je hier