Gemeente Kerkrade zoekt nieuw besturingssysteem theatertechniek

Gemeente Kerkrade, Raadhuis heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het doel van deze aanbesteding is het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze afsluiten van een overeenkomst voor de opdracht van levering, installatie en optioneel onderhoud van een nieuw besturingssysteem voor de toneel mechanische installatie van het Theater Kerkrade.

Meer informatie vind je hier